Samenwerking voor kunstmatige intelligentie

Partnership on AI.jpg

Vijf grote bedrijven die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie hebben een samenwerkingsverband gevormd; Google, Facebook, Microsoft, IBM en Amazon hebben zich verenigd in het 'Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society'. Behalve dat het een platform moet worden voor onderzoekers om met elkaar te kunnen communiceren, gaat het ook aanbevelingen doen over 'best practices' inzake ethiek, openheid en privacy, als het gaat om onderzoek naar kunstmatige intelligentie. Van de website: "We believe that artificial intelligence technologies hold great promise for raising the quality of people's lives and can be leveraged to help humanity address important global challenges such as climate change, food, inequality, health, and education." Alle vijf de bedrijven houden zich op redelijk grote schaal bezig met onderzoek naar kunstmatige intelligentie (AI). Opvallende afwezige is Apple, maar de vijf zouden in gesprek zijn en Apple zou belangstelling hebben getoond.