NGN helpt scholen bij installatie examensoftware Cito voor digitale examens in het voortgezet onderwijs

logo.gif

De NGN biedt ondersteuning bij het installeren van de software voor digitale examens in het voortgezet onderwijs. Tijdens gesprekken tussen NGN- leden die ondersteuning bieden aan onderwijsinstellingen en Cito (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) bleek dat er bij scholen behoefte is aan een MSI-installer om de afnamesoftware van Cito te installeren.

MSI Installer
In het overleg met Cito is afgesproken dat er gebruik kan worden gemaakt van een MSI-installer die door NGN-lid Roel van Bueren is ontworpen. Hiermee worden de instellingen van de VO-versie van de software automatisch verwerkt zodat er bij de installatie minder fouten worden gemaakt. De MSI-installer is geen Cito-product. IT-beheerders uit het onderwijs kunnen voor ondersteuning een beroep doen op de expertise onder de NGN leden.

Ondersteuning door NGN
Het MSI-pakket wordt gratis aangeboden via de website van de NGN. (ngnexamentester.nl) Ondersteuning wordt gegeven (voor NGN-leden) in de onderwijsgroep in Yammer van de NGN. Lidmaatschap van de NGN is sowieso interessant voor IT-beheerders op scholen, zo is het via Yammer mogelijk om met veel collega’s issues te bespreken die voor veel scholen hetzelfde zijn. De onderwijsgroep op Yammer is erg actief, hier is vorig jaar ook de discussie gestart over de problemen die enkele scholen ondervonden met de examensoftware en vele andere onderwijsbrede IT-onderwerpen.

Nieuwe software
De NGN is ook betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe software voor digitale examens door het College voor Examens (CvE). In de klankbordgroep die de ontwikkeling heeft begeleid zaten twee NGN leden en in april wordt de nieuwe examensoftware aan NGN leden gepresenteerd.